Temos
Aloxi
Kas yra Aloxi?
Aloxi – tai vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos palonosetrono. Gaminamasšio vaisto injekcinis tirpalas (250 mikrogramų veikliosios medžiagos 5 ml tirpalo) ir kapsulės (500 mikrogramų).
Kam vartojamas Aloxi?
Aloxi skiriamas suaugusiesiems chemoterapijos (vėžiui gydyti skirtų vaistų) sukeliamo pykinimo (šleikštulio) ir vėmimo profilaktikai. Injekcinis tirpalas skiriamas vartojant pykinimą ir vėmimą sukeliančius stiprų ematogeninį poveikį turinčius chemoterapinius vaistus (pvz., cisplatiną) arba vidutinio stiprumo ematogeninį poveikį turinčius chemoterapinius vaistus (pvz., ciklofosfamidą, doksorubiciną arba karboplatiną). Kapsulės skiriamos tik suaugusiesiems, vartojantiems pykinimą ir vėmimą sukeliančius vidutinio stiprumo ematogeninį poveikį turinčius chemoterapinius vaistus.
Vaisto galimaįsigyti tik pateikus receptą.
Kaip vartoti Aloxi?
Aloxi skiriama tik prieš chemoterapiją. Injekciją atlieka sveikatos priežiūros specialistas.
250 mikrogramų Aloxi dozėį veną sušvirkščiama per 30 sekundžių likus maždaug 30 min. iki
chemoterapijos pradžios. Aloxi veiksmingumą galima sustiprinti papildomai skiriant kortikosteroido (vaisto, kuris gali būti vartojamas pykinimo ir vėmimo profilaktikai). Jei vartojamos kapsulės, pacientas turi nuryti vieną Aloxi kapsulę likus vienai valandai iki chemoterapijos.Kaip veikia Aloxi?
Veiklioji Aloxi medžiaga, palonosetronas, yra 5HT3 antagonistas. Tai reiškia, kad jis sustabdo cheminės medžiagos 5-hidroksitriptamino (5HT, taip patžinomo serotonino pavadinimu) jungimąsi prie
virškinamajame trakte esančių 5HT3 receptorių. Kai 5HT prisijungia priešių receptorių, jis paprastai sukelia pykinimą ir vėmimą. Slopindamasšiuos receptorius, Aloxi padeda išvengti pykinimo ir vėmimo po chemoterapijos.
Kaip buvo tiriamas Aloxi?
Aloxi injekcinis tirpalas buvo tiriamas trijuose pagrindiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 1 842 suaugę pacientai, gydomi pykinimą ir vėmimą sukeliančiais stiprų ar vidutinio stiprumo ematogeninį poveikį turinčiais chemoterapiniais vaistais. Dviejų skirtingų Aloxi dozių veiksmingumas buvo lyginamas su ondansetrono ir dolasetrono (kitų tos pačios rūšies vaistų) veiksmingumu.
Kitame tyrime su 651 suaugusiu pacientu, kuriam buvo taikoma pykinimą ir vėmimą sukelianti vidutinio stiprumo ematogeninį poveikį turinti chemoterapija, buvo lyginamas trijų Aloxi dozių (250, 500 ir 750 mikrogramų) ir injekcinio tirpalo veiksmingumas.
Visuose tyrimuose stebėta, kiek pacientų nevėmė po gydymo chemoterapiniais vaistais.
Kokia Aloxi nauda nustatyta tyrimuose?
Aloxi injekcinis tirpalas buvo toks pat veiksmingas kaip ir lyginamieji vaistai. Pykinimą ir vėmimą sukeliančiais stiprų ematogeninį poveikį turinčiais chemoterapiniais vaistais gydomų pacientų grupėje vėmimas per pirmas 24 val. po chemoterapijos nepasireiškė 59 proc. (132 iš 223) Aloxi vartojusių pacientų, palyginti su 57 proc. (126 iš 221) ondansetroną vartojusių pacientų. Pykinimą ir vėmimą sukeliančiais vidutinio stiprumo ematogeninį poveikį turinčiais chemoterapiniais vaistais gydomų pacientų grupėje vėmimas per pirmas 24 val. po chemoterapijos nepasireiškė 81 proc. (153 iš 189) Aloxi vartojusių pacientų, palyginti su 69 proc. (127 iš 185) ondansetroną vartojusių pacientų. Lyginant Aloxi ir dolasetrono veiksmingumą, vėmimas nepasireiškė 63 proc. (119 iš 189) Aloxi vartojusių pacientų ir 53 proc. (101 iš 191) dolasetroną vartojusių asmenų.
Aloxi kapsulių vertinimo tyrime nustatyta, kad visų trijų dozių Alox i kapsulės 24 valandas veikė taip pat veiksmingai kaip injekcinis tirpalas – vėmimas nepasireiškė maždaug trims ketvirtadaliams pacientų. Tačiau tik 500 mikrogramų Aloxi dozė buvo tokia pat veiksminga ka ip injekcinis tirpalas pirmąsias penkias dienas po gydymo chemoterapiniais vaistais: vėmimas peršį laikotarpį nepasireiškė maždaug 59 proc. 500 mikrogramų vaisto doze arba injekciniu tirpalu gydytų pacientų.
Kokia rizika siejama su Aloxi vartojimu?
Dažniausi Aloxišalutiniai reiškiniai (pasireiškę 1–10 pacientų iš 100) yra galvos skausmas. Injekcinis tirpalas galvos svaigimą, vidurių užkietėjimą ir viduriavimą sukelia 1–10 pacientų iš 100. Išsamų visųšalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Aloxi, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.
Aloxi negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) palonosetronui arba bet pagalbinei medžiagai.
Kodėl Aloxi buvo patvirtintas?
CHMP nusprendė, kad Aloxi teikiama nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę.

Kiti vaistai


Daugiau...