Temos
Aflunov
Kas yra Aflunov?
Aflunov – tai vakcina, kurioje yra inaktyvuotų gripo virusų dalių. Aflunov yraį A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) panašios padermės gripo viruso (NIBRG-23).
Kam vartojamas Aflunov?
Vakcina Aflunov skirta suaugusiesiems skiepyti nuo gripo, kurį sukelia H5N1 padermės (paukščių gripo) gripo A virusas. Vakcina vartojama pagal oficialias rekomendacijas.
Vakcinos galimaįsigyti tik pateikus receptą.
Kaip vartoti Aflunov?
Dvi vienkartinės vakcinos dozės sušvirkščiamosįžasto raumenį. Antroji dozėšvirkščiama ne anksčiau kaip po trijų savaičių nuo pirmosios. Oficialiai paskelbus H5N1 padermės A tipo gripo viruso sukeliamo gripo pandemiją,žmonėms, kurie jau paskiepyti Aflunov (sušvirkšta viena arba dvi dozės), galima sušvirkšti tik vieną vakcinos dozę, o ne dvi, kurias rekomenduojama sušvirkšti neskiepytiems žmonėms.
Kaip veikia Aflunov?
Aflunov yra prepandeminė vakcina.Šios rūšies vakcinos skiriamos prieš arba per pandemiją pacientams apsaugoti nuo naujos padermės gripo viruso, kuris gali sukelti gripo pandemiją. Gripopandemija kyla tuomet, kai atsiranda naujos padermės gripo virusas, kuris gali lengvai plisti tarp žmonių, kadangi jie neturi imuniteto (nėra atsparūs)šiam virusui. Pandemija gali išplisti po daugelį pasauliošalių ir regionų. Sveikatos priežiūros specialistai sunerimę, kad būsimą g ripo pandemiją gali sukelti H5N1 padermės virusas.
Vakcinos „išmoko“ imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugos sistemą) apsiginti nuo ligos.Šioje vakcinoje yra H5N1 viruso dalių. Virusas yra inaktyvintas, kad nesukeltų ligų. Paskiepytožmogaus imuninė sistema atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti jį veikiančius antikūnus. Vėliaušiam virusui vėl patekusį organizmą, imuninė sistema sugeba greičiau gaminti antikūnus. Tai gali padėti apsisaugoti nuošio viruso ligos .
Vakcinoje yra adjuvanto (junginio, kuriame yra aliejaus), kuris užtikrina geresnę imuninę reakciją.
Kaip buvo tiriamas Aflunov?
Tuo metu, kai buvo suteiktas pirmasis rinkodaros leidimas, remtasi duomenimis iš dviejų pagrindinių tyrimų suį A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) panašios padermės virusu (NIBRG-14), kuriuose Aflunov buvo skiepijami jaunesni ir vyresni nei 60 metų amžiaus suaugusieji. Tyrime su 3 372žmonėmis vieni tiriamieji buvo skiepijami vakcina nuo sezoninio gripo ir vėliau dviem Aflunov dozėmis, tarp pirmosios ir antrosios darant trijų savaičių pertrauką, o kiti – placebu (vakcina be veikliosios medžiagos) ir vėliau dviem adjuvantinės sezoninio gripo vakcinos dozėmis. Antrame tyrime, kuriame dalyvavo 240žmonių, tiriamieji buvo skiepijami Aflunov pagal skirtingus vakcinacijos tvarkaraščius.Šiuose tyrimuose buvo tiriamas vakcinos gebėjimas paskatinti antikūnų gamybą (imunogeninis poveikis).
Trečias tyrimas, kuriame naudotaį A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) panašios padermės vakcina (NIBRG- 23), atliktas su 343 jaunesniais ir vyresniais nei 60 metų suaugusiaisiais.
Kokia Aflunov nauda nustatyta tyrimuose?
Du tyrimai, atlikti prieš suteikiant pirmą rinkodaros leidimą, parodė, kad imuninė reakcijaį Aflunov yra pakankama. Pirmame tyrime praėjus 21 dienai nuo antros injekcijos, maždaug 90 proc. jaunesnių nei 60 metųžmonių ir maždaug 80 proc. vyresnių kaip 60 metųžmonių buvo susidariusi tokia antikūnų koncentracija, kuri apsaugotų juos nuo H5N1 padermės viruso. Atlikus antrą tyrimą nustatyta, kad tarp dviejų Aflunov dozių turi būti bent trijų savaičių pertrauka.
Trečias tyrimas parodė, kad praėjus 21 dienai nuo antros injekcijos, maždaug 70 proc. jaunesnių nei 60 metųžmonių ir maždaug 64 proc. vyresnių kaip 60 metųžmonių buvo susidariusi reikiama antikūnų koncentracija.
Kokia rizika siejama su Aflunov vartojimu?
Dažniausi Aflunovšalutiniai reiškiniai (pasireiškę daugiau nei 1 pacientui iš 10) yra galvos skausmas, mialgija (raumenų skausmas), reakcijos injekcijos vietoje (patinimas, skausmas, sukietėjimas ir paraudimas) ir nuovargis. Išsamų visųšalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta skiepijant Aflunov, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.
Aflunov negalima skiepyti pacientų, kuriems yra pasireiškusi anafilaksinė reakcija (sunki alerginė reakcija)į kurią nors sudedamąją vakcinos dalį,įskaitant tas medžiagas, kurių labai nedidelį kiekį galima rasti vakcinoje, pvz., kiaušinio arba vištos baltymo, ovalbumino (kiaušinio baltyme esančio baltymo), kanamicino arba neomicino s ulfato (antibiotikų), bario sulfato, formaldehido ir cetiltrimetilamonio bromido. Tačiau kilus pandemijai, turint reikiamą gaivinimoįrangą, gali būti tikslinga vakcinuoti iršiuos pacientus.

Kiti vaistai


Daugiau...