Temos
Adjupanrix
Kas yra Adjupanrix?
Adjupanrix – tai injekcinė vakcina. Jos sudėtyje yra inaktyvinto (nukenksminto) gripo viruso dalelių. Vakcinos sudėtyje yra A/VietNam/1194/2004 NIBRG14 (H5N1) padermės gripo viruso.
Ši vakcina yra tokia pati kaip prototipinė vakcina Pandemrix H5N1, kuri ai jau suteikta rinkodaros Europos Sąjungoje (ES) teisė. Prototipinę vakciną Pandemrix H5N1 gaminanti bendrovė leidošiai vakcinai naudoti savo mokslinius duomenis.
Kam vartojamaši vakcina?
Adjupanrix – tai vakcina suaugusiems asmenims nuo pandeminio gripo apsaugoti. Ją galima naudoti tik tada, kai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) arba Europos Sąjunga (ES) oficialiai patvirtina gripo pandemiją. Gripo pandemija kyla tuomet, kai atsiranda naujos padermės gripo virusas, kuris gali lengvai plisti tarpžmonių, kadangi jie neturi imuniteto (nėra atsparūs)šiam virusui. Pandemija gali išplisti po daugelį pasauliošalių ir regionų. Vakcina turi būti naudojama laikantis oficialių nurodymų.
Vakcinos galimaįsigyti tik pateikus receptą.
Kaip naudotišią vakciną?
Vakcinašvirkščiamaį peties arbašlaunies raumenį. Žmonėms, kurie dar nebuvo skiepyti prepandemine
vakcina nuo pandeminio gripo, skiriamos dvi 0,5 ml vakcinos dozės, tarp jų darant bent trijų savaičiųpertrauką. Vyresniems nei 80 metų pacientams gali reikėti dvigubos vakcinos dozės (po vieną injekcijąį abiejų pečių raumenis); antroji, taip pat dviguba, dozė švirkščiama po trijų savaičių.Žmonėms, kurie anksčiau jau buvo skiepyti prepandemine vakcina, kurios sudėtyje yraį pandemiją sukėlusį virusą panašaus viruso, skiriama tik viena vakcinos dozė.
Yra duomenų, patvirtinančių, kad pusė dozės (0,25 mg) veiksminga 3–9 metų vaikams.
Kaip veikiaši vakcina?
Adjupanrix yra prototipinė vakcina. Tai specialios rūšies vakcina, kurios paskirtis – padėti valdyti būsimą pandemiją.
Prieš prasidedant pandemijai, nėražinoma, kokios padermės gripo virusas gali ją sukelti, todėl farmacijos bendrovės neturi galimybės iš anksto paruošti reikiamos vakcinos. Tačiau jos gali paruošti vakciną, kurios sudėtyje yra specialiai parinktos padermės gripo viruso, kurio poveikį patyrė tik labai nedaugžmonių ir kuriam atsparių žmonių yra labai nedaug. Bendrovės gali patikrinti, kokį poveikįžmonių organizmui turėsši vakcina, kad po to galėtų prognozuoti, koks bus vakcinos, kurios sudėtyje bus pandemiją sukėlusios gripo viruso padermės, poveikis.
Vakcinos „išmoko“ imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugos sistemą) apsiginti nuo ligos.Šios vakcinos sudėtyje yra nedidelis H5N1 viruso hemagliutininų (paviršiaus baltymų) kiekis. Virusas yra
inaktyvintas, kad nesukeltų ligų. Kilus pandemijai, prieš naudojant vakciną, vakcinos sudėtyje esanti viruso padermė pakeičiama pandemiją sukėlusia paderme.
Šia vakcina paskiepytožmogaus imuninė sistema atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti su juo kovojančius antikūnus. Vėliaušiam virusui vėl patekusį organizmą, imuninė sistema sugeba greičiau gaminti antikūnus. Tai padeda apsisaugoti nuo viruso sukeliamos ligos.
Prieš naudojimą suspensija, kurios sudėtyje yra viruso dalelių, sumaišoma su tirpikliu ir gauta emulsija sušvirkščiama pacientui. Tirpiklyje taip pat yra adjuvanto (junginio, kurio sudėtyje yra aliejaus), kuris sustiprina imuninę reakciją.
Kaip buvo tiriamaši vakcina?
Pagrindiniame vakcinos tyrime dalyvavo 400 sveikų 18–60 metų amžiaus suaugusiųjų. Jame buvo lyginamosįvairios vakcinos dozės (su adjuvantu arba be jo), skiriamos antikūnų gamybai
(imunogeniškumui) skatinti. Dalyviams sušvirkšta po dvi vakcinos dozes, kurių kiekvienos sudėtyje buvo viena iš keturių skirtingų hemagliutinino dozių. Tarp injekcijų buvo daroma 21 dienos pertrauka .
Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo gripo viruso antikūnų kiekis kraujyje trimis skirtingais momentais: prieš vakcinaciją, antrosios dozės sušvirkštimo dieną (21-ąją dieną) ir po 21 dienos (42-ąją dieną). Papildomame tyrime su 437 vyresniais nei 60 metų žmonėmis buvo tiriamas vienkartinės ir dvigubos dozės imunogeniškumas. Dviejuose tyrimuose buvo tiriamas vienkartinės vakcinos injekcijos poveikis suaugusiemsžmonėms, kurie anksčiau jau buvo skiepyti prepandemine vakcina, kurios sudėtyje buvoį pandemiją sukėlusį virusą panašaus viruso .
Tyrime su 405 vaikais nuo trejų iki devynerių metų amžiaus buvo vertinama, kaip imunogeniškumą skatino vakcina, kurios sudėtyje buvo pusė iutinino doz hemaglės, ir vakcina, kurios sudėtyje buvo pilna hemagliutinino dozė.
Kokiašios vakcinos nauda nustatyta tyrimuose?
Pagal CHMP nustatytus kriterijus, prototipinė vakcina turi užtikrinti apsauginę antikūnų koncentraciją mažiausiai 70 proc.žmonių, kad būtų pripažinta tinkama.

Kiti vaistai


Daugiau...