Temos
Adenuric
Kas yra Adenuric?
Adenuric yra vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos febuksostato. Jis tiekiamas tabletėmis (po 80 ir 120 mg).
Kam vartojamas Adenuric?
Adenuric skiriamas lėtine (ilgalaike) hiperurikemija (padidėjęsšlapimo rūgšties arba uratų kiekis kraujyje) sergantiems suaugusiesiems gydyti. Hiperurikemija gali sąlygoti urato kristalų susidarymą ir kaupimąsi sąnariuose bei inkstuose.Šis reiškinys sukelia sąnarių skausmą, vadinamą „podagra“. Adenuric skiriamas pacientams, kuriems jau pasireiškė kristalų susidarymo požymių,įskaitant artritą (sąnarių skausmą ir uždegimą) arba podagrinius mazgelius („akmenis“, didesnes urato kristalų sankaupas, galinčias pažeisti sąnarius bei kaulus).
Vaisto galimaįsigyti tik pateikus receptą.
Kaip vartojamas Adenuric?
Rekomenduojama Adenuric dozė yra 80 mg kartą per parą. Adenuric paprastai sumažinašlapimo rūgšties kiekį kraujo serume per dvi savaites, tačiau galima skirti didesnę 120 mg dozę, vartojamą kartą per parą, jei po dviejų–keturių savaičių šlapimo rūgšties kiekis išlieka didelis (didesnis negu 6 mg decilitre). Per keletą pirmųjų gydymo mėnesių dar gali pasireikšti podagros priepuoliai, todėl
mažiausiaišešis pirmuosius gydymo Adenuric mėnesius pacientams rekomenduojama vartoti kitus vaistus podagros priepuolių profilaktikai. Įvykus priepuoliui, gydymo Adenuric nutraukti nereikia.Kaip veikia Adenuric?
Veiklioji Adenuric medžiaga febuksostatas mažinašlapimo rūgšties susidarymą. Ji slopina fermentą, vadinamą „ksantino oksidaze“, kuris reikalingasšlapimo rūgščiai organizme susidaryti. Sumažindamas pagaminamosšlapimo rūgšties kiekį, Adenuric gali sumažintišlapimo rūgšties kiekį serume ir palaikyti nedidelę jos koncentraciją, tokiu būdu stabdydamas kristalų kaupimąsi. Taip galima sumažinti podagros simptomus. Pakankamai ilgai palaikant nedidelę šlapimo rūgšties koncentraciją, sumažėja ir podagriniai mazgeliai.
Kaip buvo tiriamas Adenuric?
Adenuric veiksmingumas buvo tiriamas dviejuose pagrindiniuose tyrimuose, kuriuose iš viso dalyvavo 1834 pacientai, sergantys hiperurikemija ir podagra. Pirmajame tyrime, kuriame buvo tiriami 1072 pacientai, trijų Adenuric dozių (80, 120 ir 240 mg , vartojamų kartą per parą) veiksmingumas lygintas su placebo (gydomojo poveikio neturinčio preparato) ir alopurinolio (kito vaisto, vartojamo
hiperurikemijai gydyti) veiksmingumu. Tyrimas trukošešis mėnesius. Antrajame metus trukusiame tyrime dviejų kartą per parą vartojamų 80 ir 120 mg Adenuric dozių poveikis lygintas su alopurinolio poveikiu 762 pacientams.
Abiejuose tyrimuose pacientai vartojo vieną 300 mg alopurinolio dozę kartą per parą, išskyrus pacientus, turinčius inkstų veiklos sutrikimų, kurie vartojo 100 mg dozę. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo pacientų, kurių šlapimo rūgšties kiekis serume paskutiniuosiuose trijuose tyrimuose buvo mažesnis negu 6 mg/dl, skaičius.Šlapimo rūgšties kiekis kraujo serume buvo matuojamas kas mėnesį.
Kokia Adenuric nauda nustatyta tyrimuose?
Adenuric veiksmingiau už alopurinolį ir placebą mažinošlapimo rūgšties kiekį serume. 48 proc. (126 iš 262) pirmajame tyrime dalyvavusių pacientų, vartojusių 80 mg Adenuric dozę kartą per parą, ir 65 proc. (175 iš 269) pacientų, vartojusių 120 mg dozę kartą per parą,šlapimo rūgšties kiekis buvo mažesnis negu 6 mg/dl trijų paskutinių matavimų metu. Tokie patys rezultatai nustatyti 22 proc. (60 iš 268) alopurinolį vartojusių pacientų ir nė vienam iš 134 placebą vartojusių pacientų. Panašūs rezultatai gauti ir antrajame tyrime, kuris buvo atliktas po metų.
Kokia rizika siejama su Adenuric vartojimu?
Dažniausi Adenuricšalutiniai reiškiniai yra podagros priepuoliai, nuo normos nukrypę kepenų funkcijos tyrimo rezultatai, viduriavimas, pykinimas, galvos skausmas, bėrimas ir edema (tinimas). Šie šalutiniai reiškiniai dažniausia buvo nestiprūs arba vidutinio stiprumo. Po vaisto pateikimoį rinką yra nustatyta retų sunkių padidėjusio jautrumo (alergijos) reakcijų vaistui Adenuric. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Adenuric, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.
Adenuric negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) febuksostatui arba bet kuriai kitai pagalbinei vaisto medžiagai.
Kodėl Adenuric buvo patvirtintas?
CHMP nusprendė, kad Adenuric veiksmingiau už alopurinolį mažinošlapimo rūgšties koncentraciją serume, tačiau jo keliamaširdžiai ir kraujagyslėms poveikį turinčių šalutinių reiškinių rizika gali būti didesnė. Komitetas nusprendė, kad Adenuric nauda yra didesnė už keliamą riziką ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę.

Kiti vaistai


Daugiau...