Temos
Adcetris
Kas yra Adcetris?
Adcetris yra vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos brentuksimabo vedotino. Gaminamišio vaisto milteliai infuziniam tirpalui (lašinamamį veną) ruošti.
Kam vartojamas Adcetris?
Adcetris vartojamas gydant suaugusiuosius, sergančius Hodžkino limfoma (HL, limfinės sistemos – imuninės sistemos dalies – kraujo ląstelėse atsiradęs vėžys), kai naviko ląstelėms būdinga CD30 ekspresija (kai jų paviršiuje yra baltymo CD 30). Jis vartojamas, jeigu:

vėžys atsinaujina arba autologinė kamieninių ląstelių transplantacija (paties paciento kraują gaminančių ląstelių persodinimas) buvo neveiksminga;

vėžys atsinaujina arba bent du anksčiau taikyti gydymo būdai buvo neveiksmingi, ir autologinės kamieninių ląstelių transplantacijos ar kelių vaistų chemoterapijos (kelių vaistų nuo vėžio derinio) taikyti negalima.
Adcetris taip pat vartojamas sisteminei anaplastinei didelių ląstelių limfomai (sADCL, baltųjų kraujo ląstelių, vadinamų T limfocitais, vėžiui su CD30 ekspresija) gydyti, jeigu vėžys atsinaujina arba kiti gydymo būdai buvo neveiksmingi.
Kadangi HL ir sADCL sergančių pacientų nėra daug,ši liga laikoma reta ir 2009 m. sausio 15 d. Adcetris buvo priskirtas retųjų vaistų (retoms ligoms gydyti skirtų vaistų) kategorijai.
Vaisto galimaįsigyti tik pateikus receptą.Kaip vartoti Adcetris?
Adcetris turi būti skiriamas prižiūrint gydytojui, turinčiam gydymo vaistais nuo vėžio patirties.
Rekomenduojama dozė yra 1,8 mg vienam kilogramui kūno svorio, skiriant 30 minučių trukmės infuzijąį veną kas 3 savaites. Būtina stebėti, ar infuzijos metu ir po jos pacientams nepasireiškė tam tikrų šalutinių reiškinių, ir kiekvieną kartą prieš skiriant Adcetris dozę jiems turi būti atliekamas išsamus kraujo tyrimas. Gydymą reikia tęsti tol, kol liga ima progresuoti arba pasireiškia sunkūs šalutiniai reiškiniai. Pacientai, kurių būklė pagerėja arba liga stabilizuojasi,šiuo vaistu gali būti gydomi ne daugiau kaip vienus metus.
Jeigu pacientui pasireiškia tam tikrų sunkių šalutinių reiškinių, gydytojas gali nuspręsti gydymą nutraukti. Daugiau informacijos rasite preparato charakteristikų santraukoje (taip pat EPAR dalis).
Kaip veikia Adcetris?
Adcetris sudėtyje esanti veiklioji medžiaga, brentuksimabo vedotinas, sudaryta iš CD30 monokloninio antikūno (baltymo, kuris prisijungia prie CD30). Monokloninis antikūnas yra prisijungęs prie monometilauristatino E – citotoksinės (ląsteles naikinančios) molekulės. Monokloninis antikūnas perneša monometilauristatiną E į vėžio ląsteles su CD30 ekspresija, ošis, patekęsį vėžio ląsteles, sustabdo jų dalijimąsi, ir taip jas sunaikina.
Kaip buvo tiriamas Adcetris?
Pirmiausia Adcetris poveikis buvo išbandytas su eksperimentiniais modeliais ir tik tada buvo tiriamas jo poveikisžmonėms.
Adcetris poveikis Hodžkino limfoma sergantiems pacientams tirtas viename pagrindiniame tyrime su 102 pacientais, sergančiais HL su CD30 ekspresija, kuriems anksčiau atlikta autologinė kamieninių ląstelių transplantacija ir kuriems vėžys atsinaujino arba ankstesnis gydymas buvo neveiksmingas. Papildomai bendrovė pateikė duomenis apie 40 pacientų, sergančių HL su CD30 ekspresija, kuriems vėžys atsinaujino arba bent du anksčiau taikyti gydymo būdai buvo neveiksmingi ir kuriems negalima taikyti autologinės kamieninių ląstelių transplantacijos ar kelių vaistų chemoterapijos.
Adcetris poveikis sADCL sergantiems pacientams tirtas viename pagrindiniame tyrime su 58 sADCL sergančiais pacientais, kuriems vėžys atsinaujino arba ankstesnis gydymas buvo neveiksmingas.
Abiejuose tyrimuose pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo pacientų, kuriems gydymas buvo visiškai arba iš dalies veiksmingas, procentinė dalis. Gydymo veiksmingumas vertintas remiantis kūno stenogramomis ir pacientų būklės klinikiniais duomenimis. Gydymas yra visiškai veiksmingas tada, kai paciento organizme nelieka jokių vėžio požymių.
Kokia Adcetris nauda nustatyta tyrimuose?
HL sergančių pacientų tyrime gydymas buvo visiškai arba iš dalies veiksmingas 75 proc. (76 iš 102) pacientų. Pastebėta, kad gydymas buvo visiškai veiksmingas 33 proc. (34 iš 102) pacientų. 40 pacientų duomenys parodė, kad gydymas buvo veiksmingas 55 proc. (22 iš 40) pacientų. Pastebėta, kad gydymas buvo visiškai veiksmingas 23 proc. (9 iš 40)šių pacientų.
SADCL tyrime gydymas buvo visiškai arba iš dalies veiksmingas 86 proc. (50 iš 58) pacientų, o visiškai veiksmingas – 59 proc. pacientų (34 iš 58).

Kiti vaistai


Daugiau...