Temos
Actelsar HCT
Kas yra Actelsar HCT ir kam jis vartojamas?
Actelsar HCT – tai vaistas, kurio sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų telmisartano ir
hidrochlorotiazido. Actelsar HCT skiriamas pirmine hipertenzija (aukštu kraujo spaudimu) sergantiems pacientams, kurių kraujo spaudimas gydant tik telmisartanu reguliuojamas nepakankamai. Pirminė – tai tokia hipertenzija, kurios priežastys nežinomos.
Actelsar HCT yra generinis vaistas. Tai reiškia, kad jis panašusį referencinį vaistą pavadinimu MicardisPlus, kurio rinkodaros leidimas Europos Sąjungoje (ES) jau suteiktas. Daugiau informacijos apie generinius vaistus rasite klausimų ir atsakymų dokumentečia.
Kaip vartoti Actelsar HCT?
Actelsar HCT tabletės (po 40 ar 80 mg telmisartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido; po 80 mg
telmisartano ir 25 mg hidrochlorotiazido) vartojamos vieną kartą per parą užsigeriant skysčiu. Actelsar HCT dozė nustatoma pagal tai, kokią telmisartano dozę pacientas vartojo anksčiau: pacientams, kurie anksčiau vartojo 40 mg telmisartano, turėtų būti skiriamos 40/12,5 mg tabletės, o pacientams, kurie anksčiau vartojo 80 mg telmisartano, – 80/12,5 mg tabletės. 80/25 mg tabletės skiriamos tiems pacientams, kurių kraujo spaudimo nepavyksta sureguliuoti 80/12,5 mg tabletėmis arba kurių būklė prieš gydymą Actelsar HCT stabilizavosi gydant atskiromis minėtų veikliųjų medžiagų tabletėmis.
Vaisto galimaįsigyti tik pateikus receptą.Kaip veikia Actelsar HCT?
Actelsar HCT sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų telmisartano ir hidrochlorotiazido.
Telmisartanas yra angiotenzino II receptorių antagonistas, t. y. jis slopina hormono angiotenzino II poveikį. Angiotenzinas II yra stiprus vazokonstriktorius (kraujagysles siaurinanti medžiaga). Slopindamas receptorius, prie kurių paprastai jungiasi angiotenzinas II, telmisartanas slopinašio hormono poveikį, todėl kraujagyslės išsiplečia.
Hidrochlorotiazidas yra diuretikas, t. y. kitokio pobūdžio vaistas nuo hipertenzijos. Jis skatinašlapimo išsiskyrimą, mažina skysčio kiekį kraujyje ir taip mažina kraujo spaudimą.
Šių dviejų veikliųjų medžiagų derinys kraujo spaudimą mažina veiksmingiau negu kiekviena jų vartojama atskirai. Sumažėjus kraujo spaudimui, sumažėja su juo susijusi rizika, pavyzdžiui, insulto pavojus.
Kaip buvo tiriamas Actelsar HCT?
Kadangi Actelsar HCT yra generinis vaistas, atlikti tik tyrimai, skirti jo biologiniam ekvivalentiškumui referenciniam vaistui MicardisPlusįrodyti. Du vaistai yra biologiškai ekvivalentiški, kai jie organizme išskiria tiek pat veikliosios medžiagos.
Kokia yra Actelsar HCT nauda ir rizika?
Kadangi Actelsar HCT yra generinis vaistas irįrodytas jo biologinis ekvivalentiškumas referenciniam vaistui, manoma, kad jo nauda ir rizika yra tokia pat kaip ir referencinio vaisto.
Kodėl Actelsar HCT buvo patvirtintas?
AgentūrosŽmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) nusprendė, kad pagal ES
reikalavimusįrodyta, jog Actelsar HCT yra panašios kokybės kaip MicardisPlus ir yra jam biologiškai ekvivalentiškas. Todėl CHMP laikėsi nuomonės, kad, kaip ir MicardisPlus,šio vaisto teikiama nauda yra didesnė už nustatytą riziką. Komitetas rekomendavo pritarti Actelsar HCT vartojimui ES.
Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Actelsar HCT vartojimą?
Remiantisšiuo planu,į Actelsar HCT preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelįįtraukta informacija apie vaisto saugumą,įskaitant atsargumo priemones, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai.
Kita informacija apie Actelsar HCT
Europos Komisija 2013 m. kovo 13 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Actelsar HCT rinkodaros leidimą.
Išsamų Actelsar HCT EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Actelsar HCT rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko.
Išsamų referencinio vaisto EPAR taip pat galima rasti agentūros svetainėje.
Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2013-03.

Kiti vaistai


Daugiau...