Temos
Abraxane
Kas yra Abraxane?
Abraxane yra milteliai, iš kurių gaminama infuzinė (į veną lašinama) suspensija. Vaisto sudėtyje veikliosios medžiagos paklitakselio, kuris prijungtas priežmogaus baltymo albumino.
Kam vartojamas Abraxane?
Jis skiriamas suaugusiems pacientamsšioms ligoms gydyti:
• metastaziniam krūties vėžiui, kai pirmas gydymas yra nebeveiksmingas ir kai standartinis gydymas,įskaitant gydymą antraciklinų grupės preparatais (kitos rūšies vaistais nuo vėžio), netinka. Metastazinis – taiį kitus organus išplitęs vėžys.
• kasos metastazinei adenokarcinomai (vėžio rūšis). Abraxane skiriamas kaip pirmas vaistas nuo vėžio su kitu vaistu nuo vėžio gemcitabinu.
Vaisto galimaįsigyti tik pateikus receptą.
Kaip vartoti Abraxane?
Abraxane gydomą pacientą turi prižiūrėti vėžinių ligų gydymo specialistas. Gydytišiuo vaistu galima tik specialiose gydymo citotoksiniais (ląsteles naikinančiais) preparatais patalpose. Pakaitomis negalima skirti kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paklitakselio.
Abraxane dozė sulašinamaį veną per 30 minučių.Metastaziniu krūties vėžiu sergančioms pacientėms Abraxane leidžiamas be kitų vaistų kas tris savaites. Rekomenduojama dozė yra 260 mg/m2 kūno paviršiaus ploto (nustatomo pagal pacientėsūgį ir svorį).
Kasos metastazine adenokarcinoma sergantiems pacientams Abraxane skiriamas 4 savaičių gydymo ciklais. Rekomenduojama dozė yra 125 mg/m2 kūno paviršiaus ploto kartą per parą 1, 8 ir 15 kiekvieno ciklo dieną. Suleidus Abraxane pacientui iškart suleidžiama gemcitabino 1 000 mg/m2 kūno paviršiaus ploto.
Pasireiškus tam tikramšalutiniam poveikiui kraujui ar nervų sistemai, dozę galima sumažinti arba gydymą nutraukti.
Sunkių kepenų veiklos sutrikimų turinčių pacientų paklitakseliu gydyti negalima.
Kaip veikia Abraxane?
Veiklioji Abraxane medžiaga paklitakselis priklauso vaistų nuo vėžio – taksanų grupei. Paklitakselis sustabdo ląstelės dalijimosi fazę, kurios metu skyla branduolys, kad ląstelė galėtų dalytis. Jei
branduolys neskyla, ląstelė negali dalytis ir dėl tožūva. Abraxane daro poveikį ir nevėžinėms ląstelėms (pvz., kraujo ir nervų ląstelėms), todėl gali turėtišalutinį poveikį.
Vėžiui gydyti paklitakselis naudojamas nuo 1993 metų. Tradicinės formos paklitakselyje yra paklitakselį tirpinančių medžiagų, bet jos gali sukelti padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas. Abraxane sudėtyje šių medžiagų nėra. Jame paklitakselis prijungtas priežmogaus baltymo albumino mikroskopinėse nanodalelėse. Dėl to paprasčiau paruoštiį veną lašinamą paklitakselio suspensiją. Nanodalelės taip pat gali turėti poveikį vaisto pasiskirstymui organizme, dėl tošio vaisto naudos ir rizikos santykis gali būti geresnis nei tradiciniųšios rūšies vaistų.
Kaip buvo tiriamas Abraxane?
Abraxane buvo tiriamas viename pagrindiniame tyrime su 460 metastaziniu krūties vėžiu sergančių moterų, kurių maždaug du trečdaliai anksčiau buvo gydomos antraciklinais. Maždaug pusė tyrime dalyvavusių pacienčių jau buvo gydytos nuo metastazinio vėžio. Abraxane (skiriamas be kitų vaistų) buvo lyginamas su tradiciniais paklitakselio preparatais, kurių buvo skiriama kartu su kitais vaistais šalutiniam poveikiui slopinti. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo skaičius pacienčių, kurioms bent po penkių gydymo savaičių nustatyta, kad gydymas veiksmingas. Gydymo veiksmingumas apibrėžtas kaip pacienčių pagrindinių auglių išnykimas arba sumažėjimas bent 30 procentų.
Abraxane poveikis kasos metastazinei adenokarcinomai tirtas viename pagrindiniame tyrime su 861 pacientu.Šiame tyrime pacientams buvo skiriamas Abraxane ir gemcitabino derinys arba vien gemcitabinas. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo pacientų išgyvenimo trukmė.
Kokia Abraxane nauda nustatyta tyrimuose?
Abraxane buvo veiksmingesnis už tradicinius paklitakselio preparatus. Pagrindiniame tyrime gydymas buvo veiksmingas 31 proc. (72 iš 229) Abraxane gydytų moterų, palyginti su 16 proc. (37 iš 225) moterų, gydytų tradiciniais paklitakselio preparatais.
Vertinant tik pacienčių, kurios nuo metastazinio vėžio buvo gydomos pirmą kartą, tyrimų rezultatus, paaiškėjo, kad vidutinis ligos progresavimo laikas ir išgyvenamumas gydant abiem vaistais nesiskyrė. Kita vertus, pacientėms, kurios jau buvo gydytos nuo metastazinio krūties vėžio, Abraxane buvo veiksmingesnis už tradicinius paklitakselio preparatus. Todėl vaisto vertinimo metu bendrovė atsiėmė paraišką dėl Abraxane naudojimo pirminio gydymo reikmės.

Kiti vaistai


Daugiau...